Duyurmak in Türkisch

Duyurmak – Imana adimlar

„Duyurmak – İmana adımlar“ – çok dilde çevrili olan 10 dersten oluşan bir kurs.

İman temel kursu „Duyurmak – İmana adımlar“ hazırlandı, çünkü birçok insan hıristiyan inancını kolay ve sistematik bir şekilde tanımak istiyor. Kurs derslerinin sayısı tam 10’dur ve her biri beş ana fikirden ibarettir. Oldukça az ve İncil’deki en önemli anahtar ayetlere deyinerek hazırlanmıştır. İçeriğini daha iyi aktarmak ve anlatabilmek için, ayetler görüntülenmiştir. Bu nedenle, çok esnek ve evrensel kullanılabilir, kişisel görüşmelerden grup derslerine kadar ve aynı zamanda yan yana bir çok dilde (Almamca, Farsça, İngilizce, Rusca, Türkçe ve Arapça).

„Duyurmak – İmana adımlar“ hıristiyan inancının temelöğretilerinden içerdiği ile Tanrı’nın diri Oğlu İsa Mesih’le şahsen karşılaşmayı sağlıyor. Tanrı’nın kutsal Ruh’u günümüzde de insanların gözlerini açıyor ki, İsa Mesih’e tüm yürekten inanmaları ve O’nu izlemeleri için. Bu sevinçli haberi birçok insana ulaştırabilmek için, diller arasındaki bu İman temel kursu iyi bir imkandır.

Bu kurs öyle bir sistemde kurulmuştur ki, imanı sağlam olan bir kişi bir ilgiliyi bu 10 dersin yardımıyla İsa Mesih’te imana getirebilir. Her ders ideal olarak bir dua ile açılmalı ve sonra 30 dakika içinde anlatılmalıdır. Son olarak hazır sorular duruyor derinleştirmek ve bir sonraki derse geçiş yapmak için. Böylece 10 buluşmada imandersinin tamamı rahatlıkla aktarılabilinir. Dinleyicilerin anlamlı İncil kısımlarını ezberlemeleri öneriliyor, Tanrı’nın mesajını kalplerinde daha iyi kaydedebilmeleri için. Bu şekilde sonsuz Tanrı’ya ve O’nun sonsuz sözüne yer vermiş olunur, ve bunu yapmakla Tanrı’yı şahsen ve kuvvetli algılama fırsatı alınır.

„Duyurmak – İmana adımlar“ kursunun yazarı bu kursu defalarca çeşitli kültürtoplumlarında uyguladı ve bu arada, arayış içinde olan insanların İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’yla kişisel ve özgürleştirici ilişkiyi nasıl bulduklarını, kendisi yaşadı.

Sorularınız varsa, mail@weitersagen.info adresine başvurabilirsiniz

Die christliche WEITERSAGEN App in Türkisch